Hoe ziet het traject er uit?

Faalangst pakken we aan met de MatriXmethode en NLP.  Met de matriXmethode wordt de beleving van de angst vanuit het zien, horen, voelen en denken geneutraliseerd. Tevens worden met NLP de overtuigingen aangepakt. Bij faalangst heb je vaak te maken met overtuigingen (‘Ik ben dom”, “Ik kan het niet”…) die dieper geworteld zijn waardoor hier iets meer tijd voor nodig is dan een andere angst. Denk dan aan 3 – 5 sessies.

Faalangst

Faalangst is een gevoel dat je zult mislukken, ondanks goede voorbereiding op de taak!

Een oorzaak van faalangst kan het eigen karakter zijn, bijvoorbeeld het hebben van weinig zelfvertrouwen of sociale angsten. Ook het niet (kunnen) voldoen aan eisen van mensen in je omgeving kan negatieve gevoelens naar boven brengen. Faalangst heeft een desoriënterend karakter, met name in situaties waarop je beoordeeld wordt en uit zicht in transpireren, uitstelgedrag, misselijk, hoofdpijn, gekke gedachten en/of slapeloosheid. Je vergeet in deze situaties dingen die je normaal wel weet. Hierdoor ontstaat een gevoel van black-out en krijg je stress en angst. Zo beland je in een vicieuze cirkel die faalangst in gang zet, waarbij je bevestigd wordt in het eigen “niet kunnen”  en dit zelf gaat geloven.

Zonder blokkades, hakkelen, teksten vergeten naar school of examens doen, dat is wat je wil!

Weg met die faalangst!

Als ik voor de klas sta zie ik alleen de prikkende ogen van andere kinderen en weet ik het antwoord niet meer” of ”Zodra ik het toetsblad voor me krijg ben ik alles vergeten wat ik heb geleerd”, “Zodra ik me moet voorstellen in een groep blokkeer ik”.  Herken je dit bij jezelf of je kind? Dan kan het zijn dat er sprake is van faalangst.

Daar kun je iets aan doen!

Maak een afspraak  en binnen een paar sessies is er resultaat.