Klachtenregelement van Crown Coaching

Lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt zo doeltreffend en snel mogelijk op te lossen.

  1. Allereerst controleert u van tevoren of de behandelaar lid is van beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. U kunt dit nakijken op www.vivnederland.nl. Veel leden van de VIV vermelden het VIV-logo of hun VIVregistratienummer op de factuur, het briefpapier of de website.
  2. Als u ontevreden bent over uw behandeling of een behandelprocedure meld dan eerst uw klacht aan uw behandelaar, voordat u uw klacht bij de klachtencommissie van de VIV aanmeldt. Hij/zij moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem altijd eerst samen op te lossen. Blijf altijd, ook tijdens een eventuele procedure, proberen om er
    gezamenlijk uit te komen.
  3. Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de behandelaar. Hierin noemt u ook een termijn van b.v. drie weken, om tot een oplossing te komen. U moet alle correspondentie en facturen goed bewaren.
  4. Pas als het u samen niet lukt om het naar tevredenheid op te lossen, kunt u de hulp inroepen van de klachtencommissie. Uw klacht dient u digitaal aan te melden via secretariaat@vivnederland.nl.
  5. De klachtencommissie inventariseert uw standpunten alsook de argumenten van de behandelaar. Dan krijgt u allebei de gelegenheid om te reageren op elkaars argumenten.
  6. Indien nodig wordt een bemiddelaar/ mediator aangesteld en wordt tevens een deskundigenrapport opgemaakt. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht. Over de hoogte van deze financiële vergoeding wordt u van te voren ingelicht. Deze vergoeding dient van tevoren te zijn voldaan.
  7. U ontvangt allebei een uitnodiging voor een zitting wanneer uw geschil door de klachtencommissie wordt behandeld. Tijdens deze zitting kunnen u en de behandelaar het geschil mondeling toelichten. Ook voor een zitting wordt een financiële vergoeding, waarvan de hoogte u van tevoren wordt ingelicht, in rekening gebracht. De zitting neemt dan pas plaats als de vergoeding is voldaan.
  8. Uiterlijk 6 weken na de zitting ontvangt u de uitspraak. De behandelaar ontvangt eveneens hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend.