Algemeen

Deze methode is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. In de praktijk zien we dat leer- en emotionele problemen met elkaar in verbinding staan. Vaak ligt er aan een leerprobleem een emotioneel probleem ten grondslag of andersom. De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop.

Bij emotionele problemen hoeft de coach niet inhoudelijk op het probleem in te gaan. Het probleem wordt geneutraliseerd vanuit de beleving in het Zien, Horen, Voelen en/of Denken.

Bij een leerprobleem bekijken we welke leerstrategie wordt gebruikt en wordt er een nieuwe leerstrategie ontwikkeld die WEL werkt! Tevens wordt altijd het hoofd visueel opgeruimd.

Zie ook de video’s.

Leerproblemen

Wie komt er in aanmerking?
Iedereen die letters omdraait, woorden steeds fout opschrijft, niet goed is in rekenen, de tafels niet kan automatiseren, gebrek aan concentratievermogen heeft of chaotisch doet. Je hoofd is dan vaak te vol. De opgenomen informatie is niet efficiënt geordend.

Waarom de Matrix methode?
Omdat je op het juiste tijdstip de juiste informatie moet kunnen terughalen. Dit gaat alleen lukken als je alle informatie goed geordend hebt.

Wat brengt de Matrix methode mij?
Met de MatriXmethode gaan we je hoofd “opruimen”. Bewaren wat goed werkt, wegdoen wat niet meer nodig is en veranderen wat niet werkt. We gaan je (leer) strategie ontdekken: hoe doe je wat je doet? Dit gaan we veranderen in een optimale strategie. Omdat je hoofd nu minder vol is kun je je beter concentreren, heb je meer rust bij het lezen en kun je de tafels beter onthouden.

Emotionele problemen

Wie komt er in aanmerking?
Iedereen bij wie de beleving van een herinnering een blokkade oplevert. Denk hierbij onder andere aan faalangst, bang voor onweer/diersoorten etc, nachtmerries, nagelbijten, bedplassen, boosheid, negatieve overtuigingen, gebrek aan zelfvertrouwen etc.

Waarom de Matrix methode?
Met de MatriX methode ga je de beleving van de blokkerende herinnering veranderen in een neutrale ervaring. Hiervoor is het niet nodig dat de coach de achtergrond van het ontstaan tot in detail kent.
Deze kernachtige coaching methode creëert een groot zelflerend vermogen waardoor je persoonlijke vraagstukken in de toekomst ook zelf kunt aanpakken.

Wat brengt de Matrix methode mij?
De mogelijkheid tot herherbeleven van herinneringen zonder hierdoor emotioneel geblokkeerd te raken.